Findeen.com

Adverteren

 • Natuur & Ecologie - bosgroepen bosgroepen.nl

  Natuur & Ecologie - bosgroepen bosgroepen.nl

  Of het nou gaat om heideherstel, het schonen van een ven of het inventariseren van bijzondere soorten in een duingebied, de Bosgroepen kunnen u hierin ondersteunen. Onze medewerkers kunnen u […]https://bosgroepen.nl/natuur-ecologie/
 • Vacature senior adviseur natuur, landschap en ecologie bij ...

  Vacature senior adviseur natuur, landschap en ecologie bij ...

  Senior Adviseur Natuur, Landschap en Ecologie. Wij zijn op zoek naar een adviseur “Natuur, Landschap en ecologie. Heb jij kennis van natuur, landschap en ecologie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als adviseur ga je je bezighouden met advisering bij gemeentelijke en externe regionale projecten op het gebied van leefomgeving, mens en gezondheid.https://www.intermediair.nl/vacature/36963074/senior-adviseur-natuur-landschap-en-ecologie
 • Natuur en ecologie - Jeneverbesgilde

  Natuur en ecologie - Jeneverbesgilde

  Natuur en ecologie. De jeneverbes is een kleine boom, die in de lente bloeit. De vormen lopen sterk uiteen; van een slanke zuil van zes meter hoog tot een wijdvertakte struik van minder dan vijf meter hoog.https://www.jeneverbesgilde.nl/jeneverbes/ecologie/
 • Wat is ecologie | Dier en Natuur: Biologie

  Wat is ecologie | Dier en Natuur: Biologie

  Ecologie is de wetenschap die de relatie tussen organismen en hun milieu bestudeert. Het is één van de grootste studierichtingen van de biologie, omdat je ecologie op allerlei niveaus kunt bestuderen. Ook kun je onderscheid maken tussen planten en hun omgeving en dieren en hun omgeving. Wat is het milieuhttps://dier-en-natuur.infonu.nl/biologie/80956-wat-is-ecologie.html
 • Milieu en Ecologie - Ingenieursbureau Movares - adviseurs ...

  Milieu en Ecologie - Ingenieursbureau Movares - adviseurs ...

  Home / Werkvelden / Milieu en natuur / Milieu en Ecologie. De natuur staat onder druk. Auto- en spoorwegen doorsnijden het landschap en maken in inbreuk op het natuurlijke leefgebied van flora en fauna. Natuur en infrastructuur lijken elkaars tegenpolen, maar hoeven dat niet te zijn.https://movares.nl/mileu-natuur/ecologie/
 • 'Natuur is een westers concept' - Trouw | Nieuws en Verdieping

  'Natuur is een westers concept' - Trouw | Nieuws en Verdieping

  'Natuur is een westers concept' Timothy Morton wil nadenken over ecologie door cultuur en natuur niet tegenover elkaar te stellen, maar ze juist te bundelen.https://www.trouw.nl/religie-filosofie/natuur-is-een-westers-concept~b8b19876/
 • Overzicht van natuur adviesbureaus

  Overzicht van natuur adviesbureaus

  natuur natuur in de stad natuurontwikkeling planvorming recreatie ruimtelijke ordening terreinbeheer verdroging verkeer/vervoer vermesting versnippering verspreiding verstedelijking verstoring verzuring visserij water waterwinning. De bureaus zijn vaak lid van: Bond van Nederlandse stedebouwkundige en Planologische Bureaus (BNSP) Netwerk Groene ...http://www.natuurnet.nl/thema/indexngbinhoud.html
 • Ecologie - 25 definities - Encyclo

  Ecologie - 25 definities - Encyclo

  Ecologie Ecologie is de studie van de samenhang in de natuur. Planten en dieren, (meestal onderscheiden in soorten en populaties), leven samen in levensgemeenschappen, die samen weer ecosystemen vormen. De manieren van samenleven kunnen vriendelijk zijn (symbiose), maar ook vijandig (parasitisme, predatie). Ecosystemen blijven niet steeds ...https://www.encyclo.nl/begrip/ecologie
 • Bachelor Bos- en Natuurbeheer - WUR

  Bachelor Bos- en Natuurbeheer - WUR

  In de huidige maatschappij spelen bos- en natuurgebieden een steeds belangrijkere rol: in het behoud van biodiversiteit; in de klimaatdiscussie en ze bieden de mens mogelijkheden voor recreatie en productie. Deze functies worden steeds belangrijker in het maken van plannen en beleid gericht op bos en natuur. Met de opleiding Bos- en Natuurbeheer kun je hier een belangrijke rol in spelen met ...https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/BSc-opleidingen/BSc-Bos-en-Natuurbeheer.htm
 • Haasnoot Natuur & Ecologie

  Haasnoot Natuur & Ecologie

  Haasnoot Natuur & Ecologie. Fijn dat u interesse heeft. Op deze website vindt u meer informatie over de diensten die HNE aanbiedt op het gebied van natuur en ecologie. Bovendien vindt u hier meer informatie over het organiseren van excursies en dergelijke. Werkzaamheden: HNE is gespecialiseerd in de volgende werkzaamheden:http://www.haasnoot-ecologie.nl/
 • Natuur en ecologie | RVO.nl | Rijksdienst

  Natuur en ecologie | RVO.nl | Rijksdienst

  Natuur en ecologie . Tijdens de planfase van een windturbinepark kun je met verschillende aspecten van het natuurbeleid te maken krijgen. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Provincies stellen het ...https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/natuur-en-ecologie
 • Staro BV | Onderzoek, Ontwikkeling en (bos)beheer

  Staro BV | Onderzoek, Ontwikkeling en (bos)beheer

  Om de waarde die bos, natuur en landschap in Nederland hebben te behouden, is goed beheer essentieel. Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring op het gebied van beheerplanning en de begeleiding en uitvoering van beheermaatregelen. We maken daarbij gebruik van onze brede academische kennis van ecologie.https://www.starobv.nl/
 • Home - Regelink Ecologie & Landschap

  Home - Regelink Ecologie & Landschap

  Mark en Dennis: twee nieuwe collega’s stellen zich voor 4 juni 2020 Dennis startte na zijn studie als kroegbaas en Mark stond als professioneel muzikant in Paradiso te spelen. En nu gaan ze als projectleider ecologie en GIS-specialist aan de slag. Hier zijn bij beide heren wel wat omzwervingen aan vooraf gegaan, maar de natuur bleef hen trekken.https://regelink.nl/
 • Natuur en ecologie - Schuytgraaf

  Natuur en ecologie - Schuytgraaf

  In Schuytgraaf word je omgeven door prachtige natuur. In én rondom de wijk. Niet voor niets noemen we Schuytgraaf dus Arnhem in de Betuwe. Je treft er de kenmerkende fruitboomgaarden, maar ook bloemrijke graslanden, bossen, grote plassen en kleine poelen, vele watergangen met rijk begroeide oevers en moerassige gebieden.https://www.schuytgraaf.nl/ontdek/natuur-en-ecologie/

Adverteren

Adverteren

Adverteren

Adverteer hier

Wij steunen

Onze gereedschappen