Findeen.com

Adverteren

 • Relationele Vs . een Object Oriented Database

  Relationele Vs . een Object Oriented Database

  Databases relationeel . Een relationele database management systeem ( RDBMS ) is voor relationele databases . In een relationele database , een verzameling van data tabellen vertegenwoordigt entiteiten samen door primaire en externe sleutels verbonden . De types relatie kan een - op-een (1:1 ) , een-op -veel ( 1 M ) of veel- naar -veel ( M : M ) .http://www.nldit.com/software/database-software/201309/115236.html
 • Lerende Gemeenschap 'het goede gesprek ': verder op weg ...

  Lerende Gemeenschap 'het goede gesprek ': verder op weg ...

  Lerende Gemeenschap 'het goede gesprek ': verder op weg naar relationele zorg in Zinzia dr. Merel Visse , dr. Vivianne Baur en drs. Marieke Breed Universiteit voor Humanistiek, vakgroep Zorgethiek Dit document schetst een pad om het ‘goede gesprek’ tussen medewerkers, cliënten enhttp://cdn.instantmagazine.com/upload/2682/wt_2016_-_traject_het_goede_gesprek.1c995056fb23.pdf
 • Richtlijn seksuele en relationele vorming

  Richtlijn seksuele en relationele vorming

  • Seksuele en relationele vorming start vanaf de geboorte en is een continu proces. • Seksuele en relationele vorming draagt bij aan een rechtvaardige samenleving door het individu en de gemeenschap weerbaar te maken. • Seksuele en relationele vorming is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 2. Seksuele enhttps://www.seksuelevorming.nl/sites/seksuelevorming/files/PDF/Richtlijn-SVR-2013-LR.pdf
 • Scholengemeenschap J.B. David - Relationele en seksuele ...

  Scholengemeenschap J.B. David - Relationele en seksuele ...

  We wisselen ervaringen en werkvormen uit om aan relationele en seksuele vorming met onze leerlingen te werken. Bovendien nemen we initiatieven (o.a. toneel) om RSV bespreekbaar te maken. Ook voorzien we vorming voor collega’s die zich willen bekwamen in het begeleiden van RSV-activiteiten.https://www.scholengemeenschap-lier.be/werkgroepen/relationele-en-seksuele-voorlichting-rsv
 • 19 Relationele vaardigheden | Joyful Journey

  19 Relationele vaardigheden | Joyful Journey

  Het helpt om de juiste timing en expressie te ontwikkelen voor emotionele en relationele vaardigheden. Vaardigheid 11 - Naar vreugde (= relatie) terugkeren vanuit de zes negatieve emoties Als dingen fout gaan is het heel belangrijk dat we leren hoe we relationeel kunnen blijven en ons zelf tot rust kunnen brengen.https://lifemodel.nl/19-relationele-vaardigheden/
 • Relationele en seksuele vorming bij kleuters: een ...

  Relationele en seksuele vorming bij kleuters: een ...

  Relationele en seksuele vorming draagt ertoe bij dat kinderen en jonge mensen in staat zijn om kritisch na te denken en te handelen op relationeel en seksueel vlak en dit met respect voor ... Gemeenschap; Detavernier et al., 2013). RSV wordt gegeven binnen de school door ...http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/165/863/RUG01-002165863_2014_0001_AC.pdf
 • Autonomie en sociale betrokkenheid - UvH

  Autonomie en sociale betrokkenheid - UvH

  Er zijn relationele visies die de sociale inbedding en het belang van relaties erkennen maar het primaat aan de individuele morele actor geven en er zijn relationele visies die het primaat aan de relaties en de (zorgende) gemeenschap geven. Todorov hanteert autonomie als één van de drie pijlers waar hedendaags humanisme aan behoorthttps://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3135/Scriptie+Autonomie+en+sociale+betrokkenheid+Kim+Schmeink.pdf?sequence=1
 • Het belang van het ontwikkelen van relationele ...

  Het belang van het ontwikkelen van relationele ...

  *Vervanging en ontwikkeling van relationele vaardigheden van hersenfuncties als deze ontbreken bij individuen, gemeenschappen en culturen. Relationele eigenschappen in de Bijbel. Als je het woord koinonia (vriendschap-broederschap) in de Bijbel onderzoekt, dan is dat altijd ingebed in een relationele en vreugdevolle, vriendelijke en genadige verbintenis.https://stichting-promise.nl/specifieke-pastorale-onderwerpen/het-belang-van-het-ontwikkelen-van-relationele-hersenvaardigheden.htm
 • Individu en maatschappij, persoon en gemeenschap. » Esprit ...

  Individu en maatschappij, persoon en gemeenschap. » Esprit ...

  John Rawls en Martha Nussbaum. (Nussbaum in Alperson, 2002). Macmurray onderscheidt in zijn geschriften over persoon en gemeenschap vier vormen van gemeenschapsvorming: de familie, de vriendengroep, de religieuze gemeenschap en de school. Een gemeenschap omschrijft Macmurray als ‘ een eenheid van personen als personen’ (Macmurray 1996, p.168).https://basvandenberg.org/over-individu-en-maatschappij-persoon-en-gemeenschap/
 • Homepage | Seksuele vorming

  Homepage | Seksuele vorming

  Wilt u seksuele voorlichting geven op school? U vindt hier (nieuw) lesmateriaal, filmpjes in de beeldbank en tips om hiermee aan de slag te gaan binnen het onderwijs. Voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en opleiders van de pabo en lerarenopleidingen.http://www.seksuelevorming.nl/
 • Onderwijs in relatie tot P2P/Relationele ontologie - Wikibooks

  Onderwijs in relatie tot P2P/Relationele ontologie - Wikibooks

  Relationele ontologie en P2P []. Een mensbeeld en een maatschappijbeeld staan zelden los van elkaar. Het ideaal van de P2P-maatschappij veronderstelt een bepaald mensbeeld, met name een vrij denkend individu dat deel uitmaakt van diverse groepen en een persoonlijke bijdrage levert aan deze groepen.https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijs_in_relatie_tot_P2P/Relationele_ontologie
 • relationele kunst - Relational art - qwe.wiki

  relationele kunst - Relational art - qwe.wiki

  Relationele art of relationele esthetica een modus of tendens in de kunst praktijk oorspronkelijk waargenomen en belicht Franse kunstcriticus Nicolas Bourriaud.Bourriaud gedefinieerd de aanpak als "een set van artistieke praktijken die als hun theoretische en praktische uitgangspunt het geheel van menselijke relaties en hun sociale context, in plaats van een onafhankelijke en private ruimte."https://nl.qwe.wiki/wiki/Relational_art
 • Gemeenschap (als een ruimte van mogelijkheden) - Wanderful ...

  Gemeenschap (als een ruimte van mogelijkheden) - Wanderful ...

  Hedendaagse gemeenschappen zijn roosters van sociale banden die individuen op verschillende manieren kunnen activeren, door te kiezen waar, hoe, wanneer en voor hoelang ze hun persoonlijke bronnen toewijzen (in de zin van tijd, aandacht, vaardigheden, relationele beschikbaarheid).https://www.wanderful.design/nl/essay/gemeenschap-als-een-ruimte-van-mogelijkheden/
 • Het contextuele gedachtegoed en zijn grondlegger

  Het contextuele gedachtegoed en zijn grondlegger

  Bij relationele ethiek gaat het om de rechtvaardigheid van de relatie, het relationele evenwicht, de balans van geven en nemen. De laatste, de 4e dimensie is de contextuele visie, ontwikkeld door I. Nagy. Een visie die inzicht en woorden geeft aan wat al sinds het ontstaan van de mensheid bestaat: de relationele ethiek, en die niet los gezien kan worden van de andere dimensies.https://www.lerenoverleven-oics.nl/over-ons/het-contextuele-gedachtegoed-en-zijn-grondlegger
 • Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse ...

  Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse ...

  Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit ...https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1015961&geannoteerd=false

Adverteren

Adverteren

Adverteren

Adverteer hier

Wij steunen

Onze gereedschappen